BUSOLA YOUNG & BUSOLA YOUNG PRO
Projekt dla licealistek, dzięki któremu poznają siebie i rozwijają pasje angażując się także społecznie

PROJEKTY DLA LICEALISTEK

Busola Young i Busola Young PRO to projekty dedykowane licealistkom (15 – 19 lat) myślącym o swojej edukacyjno-zawodowej przyszłości.

W czasie projektu uczestniczki:

  • poznają siebie i nowych ludzi,
  • pogłębiają relacje z innymi,
  • uczą się krytycznego myślenia i podejmowania świadomych decyzji,
  • angażują się w wolontariat.

Projekt odbywa się w cyklu semestralnym  co sobotę.