FORMACJA
Możliwość pogłębienia swojej wiary

SPOTKANIA FORMACYJNE

Dla chętnych mamy możliwość pogłębiania swojej wiary na spotkaniach formacyjnych powierzonych osobom z Opus Dei. W ramach tych spotkań można wybrać różne opcje: pogadanki na tematy doktryny Kościoła katolickiego i życia chrześcijańskiego (pytania, odpowiedzi, spotkania z ekspertami), rozważania prowadzone w kaplicy przez kapelana Akademika, rekolekcje i dni skupienia.

Opus Dei jest katolicką organizacją z inspirującą ideą: że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, do służby Kościołowi i rozpowszechniania radości Ewangelii w naszym codziennym życiu (www.opusdei.pl).

Spotkania formacyjne są otwarte i bezpłatne. 

WTOREK

19:00 - 21:00

19:00 – POGADANKA, a raz w miesiącu WARSZTATY

19:40 – MODLITWA W KAPLICY

20:00 – KOLACJA*

20:30 – SPOTKANIE W AKADEMII

* zapisy dzień „przed”, koszt 18 zł

ŚRODA

18:00 - 20:30*

18:00 – ADORACJA lub ROZWAŻANIE

18:30 – POGADANKA, a raz w miesiącu zajęcia z Katechizmu Kościoła Katolickiego

20:00 – KOLACJA**

* możesz wziąć udział w 1, 2 lub wszystkich aktywnościach. Wybór zawsze należy do Ciebie.

** zapisy dzień „przed”, koszt 18 zł

SOBOTA

15:00 - 16:00

POGADANKA DLA LICEALISTEK

OPIEKA DUCHOWA

MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI I KIEROWNICTWA DUCHOWEGO

WTOREK

18:00 - 19:00

ŚRODA

17:15 - 20:00

SOBOTA

12:00 - 13:00